• Hem
 • FAQ
 • Kontakta oss
 •         
 •                
 •                
 •                
 •                
 •                
 •                
 •                
 •        
Vår halalstandard
Portfölj
E-nummerlista
Portfölj
Halalcert. företag
Här hittar du en lista på de företag som är halalcertifierade av Islamguiden:

Portfölj
bagara

bagara

"[2:172] Troende! Ät av de goda ting som Vi skänker er för ert uppehälle och tacka Gud, om det är Honom ni [vill] dyrka."Sveriges Halalråd, är en ideell och icke vinstdrivande organisation som bildades 2013 på initiativ av organisationen Islamguiden.

Behovet av ett gemensamt råd för halal och haram frågor och framtagandet ev en gemensamt halalstandard i Sverige har varit påtagligt dels pga alla de frågor om halal och haram som srömmar in till imamerna på Islamguiden om t.ex. räntefria lån, halalkött, E-nummer mm, och dels i köldvattnet av den senaste köttskandalen där man hittat griskött i halalmärkta köttprodukter,läs t.ex. "Ny kött skandal - gris i halalkött".

Läs mer om oss och om vår organisation under "Allmänt" på vänstermenyn.

Sveriges Halalråds uttalanden och allmänna råd
* Vegetabiliska ersättningar för Gelatin
  


Internationella halalorganisationer
whc whc whc


Godkända Halal-
certifieringsorgan
i Sverige


ihcStödmedlemmar

mm
ihc
mum
ihc
ikkc
hikma
halalcertifiering
Gavlemoske